Tam quốc diễn nghĩa – 119/120 | La Quán Trung | NOW Truyện hay

VTC NOW | Hồi 119: Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão; Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa.
_
Link Full trọn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa:

Viết một bình luận