Tam quốc diễn nghĩa – 117/120 | La Quán Trung | NOW Truyện hay

VTC NOW | Hồi 117: Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc.
_
Link Full trọn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa:

Viết một bình luận