Tam quốc diễn nghĩa – 115/120 | La Quán Trung | NOW Truyện hay

VTC NOW | Hồi 115: Xuống chiếu thu quân, hậu chủ tin gièm; Mượn nghề làm ruông, Khương Duy lánh vạ.
_
Link Full trọn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa:

Viết một bình luận