Tam quốc diễn nghĩa – 113/120 | La Quán Trung | NOW Truyện hay

VTC NOW | Hồi 113: Định Phụng lập mẹo đánh Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải
——————————
Link Full trọn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa:

Viết một bình luận