Thôi Diễm – Thông tin chi tiết nhân vật Thôi Diễm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thôi Diễm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thôi Diễm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thôi Diễm Hán tự 崔琰 Tự Quý Khuê Hán tự 季珪 Sinh-Mất 163-216 Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Học … Xem thêm

Thôi Lâm – Thông tin chi tiết nhân vật Thôi Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thôi Lâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thôi Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thôi Lâm Hán tự 崔林 Tự Đức Nho Hán tự 德儒 Sinh-Mất ?-245 Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Thôi Thuật – Thông tin chi tiết nhân vật Thôi Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thôi Thuật Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thôi Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thôi Thuật Hán tự 崔述 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Thôi Tùy – Thông tin chi tiết nhân vật Thôi Tùy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thôi Tùy Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thôi Tùy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thôi Tùy Hán tự 崔随 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Sử Quách (Tư Quách) – Thông tin chi tiết nhân vật Sử Quách (Tư Quách) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sử Quách (Tư Quách) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sử Quách (Tư Quách) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sử Quách (Tư Quách) Hán tự 史郭 (斯郭) Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông … Xem thêm

Sử Tùng (Tư Tùng) – Thông tin chi tiết nhân vật Sử Tùng (Tư Tùng) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sử Tùng (Tư Tùng) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sử Tùng (Tư Tùng) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sử Tùng (Tư Tùng) Hán tự 史从 (斯从) Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông … Xem thêm

Sử Vĩ (Tư Vĩ) – Thông tin chi tiết nhân vật Sử Vĩ (Tư Vĩ) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sử Vĩ (Tư Vĩ) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sử Vĩ (Tư Vĩ) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sử Vĩ (Tư Vĩ) Hán tự 史伟 (斯伟) Tự – Hán tự – Sinh-Mất 196-265 Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông … Xem thêm

Hoa Hâm – Thông tin chi tiết nhân vật Hoa Hâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hoa Hâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hoa Hâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hoa Hâm Hán tự 华歆 Tự Tử Ngư Hán tự 子鱼 Sinh-Mất 157-232 Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm