Sĩ Nhiếp – Thông tin chi tiết nhân vật Sĩ Nhiếp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sĩ Nhiếp Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sĩ Nhiếp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sĩ Nhiếp Hán tự 士燮 Tự Ngạn Uy Hán tự 威彥 Sinh-Mất 137-226 Nguyên Quán Việt Nam Vai trò Lãnh chúa Chính trị gia Thế … Xem thêm

Sĩ Khuông – Thông tin chi tiết nhân vật Sĩ Khuông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sĩ Khuông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sĩ Khuông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sĩ Khuông Hán tự 士匡 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Việt Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Sĩ Tiếp Cựu … Xem thêm

Sĩ Nhất – Thông tin chi tiết nhân vật Sĩ Nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sĩ Nhất Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sĩ Nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sĩ Nhất Hán tự 士壹 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Việt Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực Sĩ Nhiếp … Xem thêm