Viên Thuật – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Thuật Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Thuật Hán tự 袁術 Tự Công Lộ Hán tự 公路 Sinh-Mất ?-199 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Trịnh Thái – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Thái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Thái Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Thái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Thái Hán tự 鄭泰 Tự Công nghiệp Hán tự 公業 Sinh-Mất 150?-190? Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trần Kỷ – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Kỷ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Kỷ Hán tự 陳紀 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên Thuật Cựu chủ … Xem thêm

Trần Lan – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Lan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Lan Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Lan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Lan Hán tự 陳蘭 Tự Trần Giản Hán tự 陳簡 Sinh-Mất ?-209 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên Thuật Cựu … Xem thêm

Lương Cương – Thông tin chi tiết nhân vật Lương Cương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lương Cương Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lương Cương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lương Cương Hán tự 梁綱 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-197 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên Thuật Cựu chủ … Xem thêm

Lôi Bạc – Thông tin chi tiết nhân vật Lôi Bạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lôi Bạc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lôi Bạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lôi Bạc Hán tự 雷薄 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lư Giang, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên … Xem thêm