Quan Bình – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Bình Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Bình Hán tự 關平 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-220 Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lưu … Xem thêm

Quan Hưng – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Hưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Hưng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Hưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Hưng Hán tự 關興 Tự An Quốc Hán tự 安國 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Chính trị … Xem thêm

Quan Ngân Bình – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Ngân Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Ngân Bình Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Ngân Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Ngân Bình Hán tự 關銀屏 Tự Ngân Bình Hán tự 銀屏 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò – … Xem thêm

Quan Thống – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Thống Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Thống Hán tự 關統 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Quan Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Vũ Hán tự 關羽 Tự Vân Trường Hán tự 雲長 Sinh-Mất ?-219 Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm