Bùi Mậu – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Mậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Mậu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Mậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Mậu Hán tự 裴茂 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Bùi Huy – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Huy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Huy Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Huy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Huy Hán tự 裴徽 Tự Văn Quý Hán tự 文季 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bùi Khải – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Khải Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Khải Hán tự 裴楷 Tự Thúc Tắc Hán tự 叔则 Sinh-Mất 237-291 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm