Bùi Xước – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Xước Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Xước Hán tự 裴綽 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Bùi Tiềm – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Tiềm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Tiềm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Tiềm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Tiềm Hán tự 裴潛 Tự Văn Hành Hán tự 文行 Sinh-Mất ?-244 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bùi Tuấn – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Tuấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Tuấn Hán tự 裴儁 Tự Phụng Tiên Hán tự 奉先 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bùi Tú – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Tú Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Tú Hán tự 裴秀 Tự Quý Ngạn Hán tự 季彦 Sinh-Mất 224-271 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Địa … Xem thêm

Bùi Việt – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Việt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Việt Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Việt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Việt Hán tự 裴越 Tự Linh Tự Hán tự 令绪 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Bùi Huy – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Huy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Huy Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Huy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Huy Hán tự 裴徽 Tự Văn Quý Hán tự 文季 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bùi Khải – Thông tin chi tiết nhân vật Bùi Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bùi Khải Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bùi Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bùi Khải Hán tự 裴楷 Tự Thúc Tắc Hán tự 叔则 Sinh-Mất 237-291 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm