Tư Mã Ý – Thông tin chi tiết nhân vật Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tư Mã ý

Tư Mã Ý (chữ Hán: 司馬懿; 179 – 7 tháng 9, 251), biểu tự Trọng Đạt (仲達), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. … Xem thêm

Xương Hi – Thông tin chi tiết nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xương Hi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xương Hi Hán tự 昌豨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-206 Nguyên Quán Từ Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Vương Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Trung Hán tự 王忠 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu … Xem thêm

Vương Song – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Song Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Song Hán tự 王雙 Tự Tử Toàn Hán tự 子全 Sinh-Mất ?-228 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu … Xem thêm

Vương Song – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Song Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Song Hán tự 王雙 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu chủ … Xem thêm

Vương Tố – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tố Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tố Hán tự 王素 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Vương Khôi – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Khôi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Khôi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Khôi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Khôi Hán tự 王瓌 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Hán Cựu chủ … Xem thêm