Ngô Cự – Thông tin chi tiết nhân vật Ngô Cự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ngô Cự Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ngô Cự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ngô Cự Hán tự 吳巨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-210 Nguyên Quán Trường Sa, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Lưu Phong – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Phong trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Phong Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Phong trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Phong Hán tự 劉封 Tự ? Hán tự Sinh-Mất ?-220 Nguyên Quán Trường Sa, Hồ Nam Vai trò Hoàng tộc Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Lưu Lâm – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Lâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Lâm Hán tự 劉林 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trường Sa, Hồ Nam Vai trò Hoàng tộc Thế lực Thục … Xem thêm

Âu Tinh – Thông tin chi tiết nhân vật Âu Tinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Âu Tinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Âu Tinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Âu Tinh Hán tự 區星 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán Trường Sa, Hồ Nam Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm