Chung Dự – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Dự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Dự Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Dự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Dự Hán tự 钟豫 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Chung Hội – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Hội trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Hội Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Hội trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Hội Hán tự 锺会 Tự Sĩ Quý Hán tự 士季 Sinh-Mất 225-264 Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Chung Huy – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Huy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Huy Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Huy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Huy Hán tự 钟徽 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm