Chung Nghị – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Nghị Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Nghị Hán tự 钟毅 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-264 Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Chung Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Thiệu Hán tự 钟劭 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Chung Tuấn – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Tuấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Tuấn Hán tự 钟骏 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Chung Ung – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Ung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Ung Hán tự 钟邕 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-264 Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò – Thế lực Tào Ngụy … Xem thêm

Chung Chấn – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Chấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Chấn Hán tự 钟辿 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-264 Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Chung Diễn – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Diễn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Diễn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Diễn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Diễn Hán tự 钟演 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Chung Do – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Do trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Do Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Do trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Do Hán tự 钟繇 Tự Nguyên Thường Hán tự 元常 Sinh-Mất 151-230 Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Chung Dục – Thông tin chi tiết nhân vật Chung Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chung Dục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chung Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chung Dục Hán tự 鍾毓 Tự Trĩ Thúc Hán tự 稚叔 Sinh-Mất ?-263 Nguyên Quán Trường Cát, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm