Ngô Cảnh – Thông tin chi tiết nhân vật Ngô Cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ngô Cảnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ngô Cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ngô Cảnh Hán tự 吳景 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-203 Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tôn … Xem thêm