Ba Chi – Thông tin chi tiết nhân vật Ba Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ba Chi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ba Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ba Chi Hán tự 巴祗 Tự Kính Tổ Hán tự 敬祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Châu, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm