Thịnh Hiến – Thông tin chi tiết nhân vật Thịnh Hiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thịnh Hiến Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thịnh Hiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thịnh Hiến Hán tự 盛憲 Tự Hiếu Chương Hán tự 孝章 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Thịnh Khuông – Thông tin chi tiết nhân vật Thịnh Khuông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thịnh Khuông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thịnh Khuông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thịnh Khuông Hán tự 盛匡 Tự – Hán tự 孝章 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Tạ Đàm – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ Đàm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ Đàm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ Đàm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ Đàm Hán tự 谢谭 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Ẩn sĩ Thế lực Đông … Xem thêm

Tạ phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ phu nhân Hán tự 謝夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Tạ Sùng – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ Sùng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ Sùng Hán tự 謝崇 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Tạ Tán – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ Tán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ Tán Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ Tán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ Tán Hán tự 谢赞 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 159-218 Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Tạ Thừa – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ Thừa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ Thừa Hán tự 謝承 Tự Vĩ Bình Hán tự 偉平 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tạ Trinh – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ Trinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ Trinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ Trinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ Trinh Hán tự 謝貞 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 159-218 Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm