Chuyên mục
Nhân Vật

Quách hoàng hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Quách hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Quách hậu (184–235), còn gọi là Trinh đức hoàng hậu (文德皇后), là vợ của Tào Phi, hoàng đế đầu tiên của nhà Tào Ngụy trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ Tam Quốc. Giới thiệu về Quách hoàng hậu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách hoàng hậu trong Tam Quốc […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Chân hoàng hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Chân hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa là thời đại của anh hùng, của trùng trùng âm mưu quỷ kế cùng vó ngựa tung hoành, da ngựa bọc thây. Nhưng Tam Quốc không chỉ có nam nhân, mà thấp thoáng giữa bóng đao ánh kích là những đóa hoa diễm lệ càng tô điểm thêm sắc thái truyền […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Tư Mã Ý – Thông tin chi tiết nhân vật Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tư Mã Ý (chữ Hán: 司馬懿; 179 – 7 tháng 9, 251), biểu tự Trọng Đạt (仲達), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Uẩn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Uẩn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Uẩn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Uẩn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Uẩn Hán tự 王恽 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Xung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Xung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Xung Hán tự 王冲 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Trung Hán tự 王忠 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Tuân – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tuân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tuân Hán tự 王恂 Tự Lương Phu Hán tự 恭祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Túc – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Túc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Túc Hán tự 王肅 Tự Tử Ung Hán tự 子雍 Sinh-Mất 195-256 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Tường – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tường Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tường Hán tự 王详 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Quảng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Quảng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Quảng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Quảng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Quảng Hán tự 王廣 Tự Công Uyên Hán tự 公淵 Sinh-Mất ?-251 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Song – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Song Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Song Hán tự 王雙 Tự Tử Toàn Hán tự 子全 Sinh-Mất ?-228 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Song – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Song Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Song Hán tự 王雙 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Sưởng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sưởng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sưởng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sưởng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sưởng Hán tự 王昶 Tự Văn Thư Hán tự 文舒 Sinh-Mất ?-259 Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Tướng […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Ma – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Ma trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Ma Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Ma trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Ma Hán tự 王摩 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Minh Sơn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Minh Sơn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Minh Sơn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Minh Sơn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Minh Sơn Hán tự 王明山 Tự Minh Sơn Hán tự 明山 Sinh-Mất ?-251 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Văn học […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Nghiệp – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Nghiệp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Nghiệp Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Nghiệp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Nghiệp Hán tự 王業 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thường Đức, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Nguyên Cơ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Nguyên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Nguyên Cơ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Nguyên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Nguyên Cơ Hán tự 王元姬 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 217-268 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Phu nhân […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Nhung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Nhung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Nhung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Nhung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Nhung Hán tự 王戎 Tự Tuấn Trùng Hán tự 濬沖 Sinh-Mất 234-305 Nguyên Quán Lâm Nghi, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Phi Kiêu – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Phi Kiêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Phi Kiêu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Phi Kiêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Phi Kiêu Hán tự 王飞枭 Tự Phi Kiêu Hán tự 飞枭 Sinh-Mất ?-251 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò – Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Khải – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Khải Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Khải Hán tự 王愷 Tự Quân Phu Hán tự 君夫 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế […]