Vương Xung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Xung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Xung Hán tự 王冲 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vương Ly – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Ly trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Ly Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Ly trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Ly Hán tự 王離 Tự Bá Nguyên Hán tự 伯元 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trịnh Độ – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Độ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Độ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Độ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Độ Hán tự 鄭度 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Đổng Phù – Thông tin chi tiết nhân vật Đổng Phù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đổng Phù Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đổng Phù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đổng Phù Hán tự 董扶 Tự Mậu An Hán tự 茂安 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Đoàn Tông Trọng – Thông tin chi tiết nhân vật Đoàn Tông Trọng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đoàn Tông Trọng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đoàn Tông Trọng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đoàn Tông Trọng Hán tự 段宗仲 Tự Tông Trọng? Hán tự 宗仲 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính … Xem thêm

Bành Dạng – Thông tin chi tiết nhân vật Bành Dạng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bành Dạng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bành Dạng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bành Dạng Hán tự 彭羕 Tự Vĩnh Niên Hán tự 永年 Sinh-Mất 184-220 Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm