Tống Kiến – Thông tin chi tiết nhân vật Tống Kiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tống Kiến Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tống Kiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tống Kiến Hán tự 宋建 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-214 Nguyên Quán Lâm Hạ, Cam Túc Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm

Tăng Hạ – Thông tin chi tiết nhân vật Tăng Hạ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tăng Hạ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tăng Hạ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tăng Hạ Hán tự 曾夏 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thạch Thành, Giang Tây Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm

Mã Tần – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Tần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Tần Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Tần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Tần Hán tự 馬秦 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-218 Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm

Khuyết Tuyên – Thông tin chi tiết nhân vật Khuyết Tuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Khuyết Tuyên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Khuyết Tuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Khuyết Tuyên Hán tự 闕宣 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-193 Nguyên Quán Từ Châu, Giang Tô Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm