Bốc Kỷ – Thông tin chi tiết nhân vật Bốc Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bốc Kỷ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bốc Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bốc Kỷ Hán tự 卜己 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân Khăn Vàng Cựu … Xem thêm

Bành Thoát – Thông tin chi tiết nhân vật Bành Thoát trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bành Thoát Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bành Thoát trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bành Thoát Hán tự 彭脱 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân Khăn Vàng Cựu … Xem thêm