Xạ Viên – Thông tin chi tiết nhân vật Xạ Viên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xạ Viên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xạ Viên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xạ Viên Hán tự 射援 Tự Văn Hùng Hán tự 文雄 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Xạ Kiên – Thông tin chi tiết nhân vật Xạ Kiên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xạ Kiên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xạ Kiên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xạ Kiên Hán tự 射堅 Tự Văn Cố Hán tự 文固 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Mạnh Đạt – Thông tin chi tiết nhân vật Mạnh Đạt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mạnh Đạt Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mạnh Đạt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mạnh Đạt Hán tự 孟達 Tự Tử Kính Tử Độ Hán tự 子敬 子度 Sinh-Mất ?-228 Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Tướng … Xem thêm

Mạnh Hưng – Thông tin chi tiết nhân vật Mạnh Hưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mạnh Hưng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mạnh Hưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mạnh Hưng Hán tự 孟兴 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-228 Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Cảnh Kỷ – Thông tin chi tiết nhân vật Cảnh Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Cảnh Kỷ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Cảnh Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Cảnh Kỷ Hán tự 耿紀 Tự Quý Hạnh Hán tự 季行 Sinh-Mất ?-218 Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm