Vương Nguyên Cơ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Nguyên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Nguyên Cơ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Nguyên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Nguyên Cơ Hán tự 王元姬 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 217-268 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Vệ Tú – Thông tin chi tiết nhân vật Vệ Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vệ Tú Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vệ Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vệ Tú Hán tự 衞琇 Tự Huệ Anh Hán tự 惠瑛 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Hạ, Sơn Tây Vai trò Phu nhân Thế lực … Xem thêm

Trương Xương Bồ – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Xương Bồ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Xương Bồ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Xương Bồ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Xương Bồ Hán tự 张昌蒲 Tự Xương Bồ Hán tự 昌蒲 Sinh-Mất ?-257? Nguyên Quán – Vai trò Phu nhân Thế lực … Xem thêm

Tiểu Kiều – Thông tin chi tiết nhân vật Tiểu Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tiểu Kiều Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tiểu Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tiểu Kiều Hán tự 小喬 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tiềm Sơn, An Huy Vai trò Phu nhân Thế lực Đông … Xem thêm

Thường Kỷ Thường – Thông tin chi tiết nhân vật Thường Kỷ Thường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thường Kỷ Thường Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thường Kỷ Thường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thường Kỷ Thường Hán tự 常纪常 Tự Kỷ Thường Hán tự 纪常 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Phu … Xem thêm

Thái phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Thái phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thái phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thái phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thái phu nhân Hán tự 蔡氏 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Phu nhân Thế lực … Xem thêm

Tạ phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Tạ phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tạ phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tạ phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tạ phu nhân Hán tự 謝夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Phu nhân … Xem thêm