Truyện tam Quốc diễn nghĩa – Tập 1/120 | La Quán Trung | Audiobook + Ebook

Tamquocvidieu.vn | Tam quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tác phẩm là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc và để lại nhiều ấn tượng … Xem thêm