Triệu Quốc Đạt – Thông tin chi tiết nhân vật Triệu Quốc Đạt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Triệu Quốc Đạt Sau đây là một số thông tin về nhân vật Triệu Quốc Đạt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Triệu Quốc Đạt Hán tự 趙國達 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-248 Nguyên Quán Thanh Hóa, Việt Nam Vai trò Lãnh tụ … Xem thêm

Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) – Thông tin chi tiết nhân vật Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Hán tự 婆趙 (趙氏貞) Tự – Hán tự – Sinh-Mất 225-248 Nguyên Quán Thanh … Xem thêm