Trương Tiện – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tiện Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tiện Hán tự 張羡 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trương Dịch – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Dịch Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Dịch Hán tự 張懌 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Lưu Vọng Chi – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Vọng Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Vọng Chi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Vọng Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Vọng Chi Hán tự 劉望之 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị … Xem thêm

Lưu Biểu – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Biểu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Biểu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Biểu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Biểu Hán tự 劉表 Tự Cảnh Thăng Hán tự 景升 Sinh-Mất 142-208 Nguyên Quán Ngư Đài, Sơn Đông Vai trò Lãnh chúa Hoàng tộc … Xem thêm

Khoái Kỳ – Thông tin chi tiết nhân vật Khoái Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Khoái Kỳ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Khoái Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Khoái Kỳ Hán tự 蒯祺 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Chương, Hồ Bắc Vai trò – Thế lực Lưu Biểu … Xem thêm