Hạ Hầu Bác – Thông tin chi tiết nhân vật Hạ Hầu Bác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hạ Hầu Bác Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hạ Hầu Bác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hạ Hầu Bác Hán tự 夏侯博 Tự Sùng Hựu Hán tự 崇佑 Sinh-Mất ?-200? Nguyên Quán Túc Châu, An Huy Vai trò Tướng … Xem thêm

Cam phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Cam phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Cam phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Cam phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Cam phu nhân Hán tự 甘夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-209 Nguyên Quán Huyện Bái, Giang Tô Vai trò – Thế … Xem thêm

Bàng Thống – Thông tin chi tiết nhân vật Bàng Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bàng Thống Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bàng Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bàng Thống Hán tự 龐統 Tự Sĩ Nguyên Hán tự 士元 Sinh-Mất 179-214 Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm