My phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật My phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về My phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật My phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên My phu nhân Hán tự 麋夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-208 Nguyên Quán Liên Vân, Giang Tô Vai trò Hậu phi … Xem thêm

Lưu Kỳ – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Kỳ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Kỳ Hán tự 劉琦 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-209 Nguyên Quán Ngư Đài, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Lãnh chúa … Xem thêm

Lôi Đồng – Thông tin chi tiết nhân vật Lôi Đồng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lôi Đồng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lôi Đồng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lôi Đồng Hán tự 雷銅 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-218 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lưu Bị Cựu chủ … Xem thêm

Kim Toàn – Thông tin chi tiết nhân vật Kim Toàn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Kim Toàn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Kim Toàn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Kim Toàn Hán tự 金旋 Tự Nguyên Cơ Hán tự 元機 Sinh-Mất ?-209 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Hàn Huyền – Thông tin chi tiết nhân vật Hàn Huyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hàn Huyền Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hàn Huyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hàn Huyền Hán tự 韓玄 Tự Quốc Trung Hán tự 國忠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Lưu Bị … Xem thêm