Tả Phong – Thông tin chi tiết nhân vật Tả Phong trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tả Phong Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tả Phong trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tả Phong Hán tự 左豐 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lư Giang, An Huy Vai trò Thái giám Thế lực Đông … Xem thêm

Tả Từ – Thông tin chi tiết nhân vật Tả Từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tả Từ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tả Từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tả Từ Hán tự 左慈 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lư Giang, An Huy Vai trò Đạo sĩ Thế lực Đông … Xem thêm

Lôi Bạc – Thông tin chi tiết nhân vật Lôi Bạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lôi Bạc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lôi Bạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lôi Bạc Hán tự 雷薄 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lư Giang, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên … Xem thêm

Đinh Phong – Thông tin chi tiết nhân vật Đinh Phong trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đinh Phong Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đinh Phong trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đinh Phong Hán tự 丁封 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lư Giang, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm

Đinh Phụng – Thông tin chi tiết nhân vật Đinh Phụng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đinh Phụng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đinh Phụng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đinh Phụng Hán tự 丁奉 Tự Thừa Uyên Hán tự 承淵 Sinh-Mất ?-271 Nguyên Quán Lư Giang, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm