Hác Manh – Thông tin chi tiết nhân vật Hác Manh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hác Manh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hác Manh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hác Manh Hán tự 郝萌 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-196 Nguyên Quán Vũ Trắc, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lã … Xem thêm

Dương Phụng – Thông tin chi tiết nhân vật Dương Phụng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Dương Phụng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Dương Phụng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Dương Phụng Hán tự 楊奉 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-197 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lã Bố Cựu chủ … Xem thêm

Chương Cuống – Thông tin chi tiết nhân vật Chương Cuống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chương Cuống Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chương Cuống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chương Cuống Hán tự 章诳 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lã Bố Cựu chủ … Xem thêm

Cao Thuận – Thông tin chi tiết nhân vật Cao Thuận trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Cao Thuận Sau đây là một số thông tin về nhân vật Cao Thuận trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Cao Thuận Hán tự 高順 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-199 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lã Bố Cựu chủ … Xem thêm