Trương Hoằng – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Hoằng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Hoằng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Hoằng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Hoằng Hán tự 張弘 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Lã Bố Cựu … Xem thêm

Trần Cung – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Cung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Cung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Cung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Cung Hán tự 陳宮 Tự Công Đài Hán tự 公台 Sinh-Mất ?-199 Nguyên Quán Huyện Tân, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Thành Liêm – Thông tin chi tiết nhân vật Thành Liêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thành Liêm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thành Liêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thành Liêm Hán tự 成廉 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lã Bố Cựu chủ … Xem thêm