Trịnh Hồn – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Hồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Hồn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Hồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Hồn Hán tự 鄭渾 Tự Văn Công Hán tự 文公 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trịnh Liệt – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Liệt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Liệt Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Liệt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Liệt Hán tự 鄭烈 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trịnh Mặc – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Mặc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Mặc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Mặc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Mặc Hán tự 鄭默 Tự Tư Nguyên Hán tự 思元 Sinh-Mất 213-280 Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trịnh Mậu – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Mậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Mậu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Mậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Mậu Hán tự 鄭袤 Tự Lâm Thúc Hán tự 林叔 Sinh-Mất 189-273 Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trịnh Sùng – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Sùng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Sùng Hán tự 鄭崇 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trịnh Thái – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Thái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Thái Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Thái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Thái Hán tự 鄭泰 Tự Công nghiệp Hán tự 公業 Sinh-Mất 150?-190? Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trịnh Triết – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Triết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Triết Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Triết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Triết Hán tự 鄭哲 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Nguyễn Tịch – Thông tin chi tiết nhân vật Nguyễn Tịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Nguyễn Tịch Sau đây là một số thông tin về nhân vật Nguyễn Tịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Nguyễn Tịch Hán tự 阮籍 Tự Tự Tông Hán tự 嗣宗 Sinh-Mất 210-263 Nguyên Quán Khai Phong, Hà Nam Vai trò Nhà thơ Thế lực … Xem thêm