Pháp Mạc – Thông tin chi tiết nhân vật Pháp Mạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Pháp Mạc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Pháp Mạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Pháp Mạc Hán tự 法邈 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện My, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Pháp Chính – Thông tin chi tiết nhân vật Pháp Chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Pháp Chính Sau đây là một số thông tin về nhân vật Pháp Chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Pháp Chính Hán tự 法正 Tự Hiếu Trực Hán tự 孝直 Sinh-Mất 176-220 Nguyên Quán Huyện My, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm