Từ Thứ (Đan Phúc) – Thông tin chi tiết nhân vật Từ Thứ (Đan Phúc) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Từ Thứ (Đan Phúc) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Từ Thứ (Đan Phúc) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Từ Thứ (Đan Phúc) Hán tự 徐庶 (單福) Tự Nguyên Trực Hán tự 元直 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hứa Xương, Hà … Xem thêm

Tuân Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Vũ Hán tự 荀俁 Tự Thúc Thiến Hán tự 叔倩 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tuân Xán – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Xán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Xán Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Xán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Xán Hán tự 荀粲 Tự Phụng Thiến Hán tự 奉倩 Sinh-Mất 210-238 Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Danh sĩ Thế lực … Xem thêm

Tuân Nghĩ – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Nghĩ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Nghĩ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Nghĩ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Nghĩ Hán tự 荀顗 Tự Cảnh Thiến Hán tự 景倩 Sinh-Mất ?-274 Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Quan lại Thế lực … Xem thêm

Tuân Sảng – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Sảng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Sảng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Sảng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Sảng Hán tự 荀爽 Tự Tư Minh Hán tự 思明 Sinh-Mất 128-190 Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tuân Sân – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Sân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Sân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Sân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Sân Hán tự 荀詵 Tự Mạn Thiến Hán tự 曼倩 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tuân Uẩn – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Uẩn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Uẩn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Uẩn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Uẩn Hán tự 荀惲 Tự Trường Thiến Hán tự 長倩 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tuân Úc – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Úc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Úc Hán tự 荀彧 Tự Văn Nhược Hán tự 文若 Sinh-Mất 163-212 Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm