Quách hoàng hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Quách hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Quách hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Quách hậu (184–235), còn gọi là Trinh đức hoàng hậu (文德皇后), là vợ của Tào Phi, hoàng đế đầu tiên của nhà Tào Ngụy trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ Tam Quốc. Giới thiệu về Quách hoàng hậu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách hoàng hậu trong Tam Quốc … Xem thêm

Chân hoàng hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Chân hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa là thời đại của anh hùng, của trùng trùng âm mưu quỷ kế cùng vó ngựa tung hoành, da ngựa bọc thây. Nhưng Tam Quốc không chỉ có nam nhân, mà thấp thoáng giữa bóng đao ánh kích là những đóa hoa diễm lệ càng tô điểm thêm sắc thái truyền … Xem thêm

My phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật My phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về My phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật My phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên My phu nhân Hán tự 麋夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-208 Nguyên Quán Liên Vân, Giang Tô Vai trò Hậu phi … Xem thêm

Mao Hoàng hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Mao Hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mao Hoàng hậu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mao Hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mao Hoàng hậu Hán tự 毛皇后 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-237 Nguyên Quán Thấm Dương, Hà Nam Vai trò Hậu phi … Xem thêm

Chân Lạc – Thông tin chi tiết nhân vật Chân Lạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Chân Lạc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chân Lạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Chân Lạc Hán tự 甄洛 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 193-221 Nguyên Quán Trung Sơn, Hà Bắc Vai trò Hậu phi Thế lực Tào … Xem thêm