Tần Tú – Thông tin chi tiết nhân vật Tần Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tần Tú Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tần Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tần Tú Hán tự 秦秀 Tự Huyền Lương Hán tự 玄良 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hãn Châu, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tần Lãng – Thông tin chi tiết nhân vật Tần Lãng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tần Lãng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tần Lãng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tần Lãng Hán tự 秦朗 Tự Nguyên Minh Hán tự 元明 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hãn Châu, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Hoàng … Xem thêm

Tần Nghị – Thông tin chi tiết nhân vật Tần Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tần Nghị Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tần Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tần Nghị Hán tự 秦谊 Tự Nghi Lộc Hán tự 宜祿 Sinh-Mất ?-199/200 Nguyên Quán Hãn Châu, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm