Tôn Càn – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Càn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Càn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Càn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Càn Hán tự 孫乾 Tự Công Hựu Hán tự 公祐 Sinh-Mất ?-214 Nguyên Quán Duy Phường, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm