Xa Dục – Thông tin chi tiết nhân vật Xa Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xa Dục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xa Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xa Dục Hán tự 车育 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán An Hương, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Xa Tuấn – Thông tin chi tiết nhân vật Xa Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xa Tuấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xa Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xa Tuấn Hán tự 车浚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-276 Nguyên Quán An Hương, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vu Thuyên – Thông tin chi tiết nhân vật Vu Thuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vu Thuyên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vu Thuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vu Thuyên Hán tự 于詮 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-258 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Ngô Cựu chủ … Xem thêm

Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phi tần … Xem thêm

Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Vi Chiêu (Vi Diệu) – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Chiêu (Vi Diệu) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Chiêu (Vi Diệu) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Chiêu (Vi Diệu) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Chiêu (Vi Diệu) Hán tự 韋昭 (韦曜) Tự Hoằng Tự Hán tự 弘嗣 Sinh-Mất 201-273 Nguyên Quán Đơn Dương, Giang … Xem thêm

Viên Diệu – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Diệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Diệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Diệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Diệu Hán tự 袁耀 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm