Vương Thần – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Thần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Thần Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Thần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Thần Hán tự 王晨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực Đông … Xem thêm

Vương Khôi – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Khôi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Khôi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Khôi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Khôi Hán tự 王瓌 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Hán Cựu chủ … Xem thêm

Vương Khuông – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Khuông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Khuông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Khuông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Khuông Hán tự 王匡 Tự Công Tiết Hán tự 公節 Sinh-Mất ?-190? Nguyên Quán Thái An, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Vương Cảnh – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Cảnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Cảnh Hán tự 王景 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-192 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực Đông … Xem thêm

Vương Doãn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Doãn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Doãn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Doãn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Doãn Hán tự 王允 Tự Tử Sư Hán tự 子師 Sinh-Mất 137-192 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vương Định – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Định trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Định Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Định trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Định Hán tự 王定 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-192 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực Đông … Xem thêm

Vương Cái – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Cái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Cái Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Cái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Cái Hán tự 王蓋 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-192 Nguyên Quán Kỳ, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực Đông … Xem thêm

Viên Bàng – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Bàng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Bàng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Bàng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Bàng Hán tự 袁逢 Tự Chu Dương Hán tự 周阳 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm