Ba Túc – Thông tin chi tiết nhân vật Ba Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ba Túc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ba Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ba Túc Hán tự 巴肃 Tự Cung Tổ Hán tự 恭祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Diêm Sơn, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm