Tư Mã Ý – Thông tin chi tiết nhân vật Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tư Mã ý

Tư Mã Ý (chữ Hán: 司馬懿; 179 – 7 tháng 9, 251), biểu tự Trọng Đạt (仲達), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. … Xem thêm

Vương Kinh – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Kinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Kinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Kinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Kinh Hán tự 王經 Tự Ngạn Vĩ Hán tự 彥緯 Sinh-Mất ?-260 Nguyên Quán Lâm Thanh, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Tưởng Uyển – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Uyển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Uyển Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Uyển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Uyển Hán tự 蔣琬 Tự Công Diệm Hán tự 公琰 Sinh-Mất ?-246 Nguyên Quán Tương Hương, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Trương Nhiệm – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Nhiệm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Nhiệm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Nhiệm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Nhiệm Hán tự 張任 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-214 Nguyên Quán Hán Nguyên, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Tướng lĩnh … Xem thêm

Tào Huấn – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Huấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Huấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Huấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Huấn Hán tự 曹訓 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-249 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Chính trị gia Tướng lĩnh … Xem thêm

Phí Y – Thông tin chi tiết nhân vật Phí Y trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Phí Y Sau đây là một số thông tin về nhân vật Phí Y trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Phí Y Hán tự 費禕 Tự Văn Vĩ Hán tự 文偉 Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Hiếu Xương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Pháp Chính – Thông tin chi tiết nhân vật Pháp Chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Pháp Chính Sau đây là một số thông tin về nhân vật Pháp Chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Pháp Chính Hán tự 法正 Tự Hiếu Trực Hán tự 孝直 Sinh-Mất 176-220 Nguyên Quán Huyện My, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Mã Tắc – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Tắc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Tắc Hán tự 馬謖 Tự Ấu Thường Hán tự 幼常 Sinh-Mất 190-228? Nguyên Quán Nghi Thành, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm