Viên Thuật – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Thuật Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Thuật Hán tự 袁術 Tự Công Lộ Hán tự 公路 Sinh-Mất ?-199 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm