Văn Tắc – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Tắc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Tắc Hán tự 文稷 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Văn Thục – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Thục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Thục Hán tự 文俶) Tự Thứ Khiên Hán tự 次騫 Sinh-Mất ?-291 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Văn Hổ – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Hổ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Hổ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Hổ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Hổ Hán tự 文鴦 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-291 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Văn Khâm – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Khâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Khâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Khâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Khâm Hán tự 文欽 Tự Trọng Nhã Hán tự 仲若 Sinh-Mất ?-257 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tào Xung – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Xung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Xung Hán tự 曹沖 Tự Thương Thư Hán tự 倉舒 Sinh-Mất 196-208 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực … Xem thêm

Tào Thừa – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thừa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thừa Hán tự 曹乘 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực Tào … Xem thêm

Tào Thực – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thực Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thực Hán tự 曹植 Tự Tử Kiến Hán tự 子建 Sinh-Mất 192-232 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Nhà thơ … Xem thêm