Âu Tinh – Thông tin chi tiết nhân vật Âu Tinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Âu Tinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Âu Tinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Âu Tinh Hán tự 區星 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán Trường Sa, Hồ Nam Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm

Ba Chi – Thông tin chi tiết nhân vật Ba Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ba Chi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ba Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ba Chi Hán tự 巴祗 Tự Kính Tổ Hán tự 敬祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Châu, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Ba Túc – Thông tin chi tiết nhân vật Ba Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ba Túc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ba Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ba Túc Hán tự 巴肃 Tự Cung Tổ Hán tự 恭祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Diêm Sơn, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) – Thông tin chi tiết nhân vật Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Hán tự 婆趙 (趙氏貞) Tự – Hán tự – Sinh-Mất 225-248 Nguyên Quán Thanh … Xem thêm