Ân Quán – Thông tin chi tiết nhân vật Ân Quán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ân Quán Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ân Quán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ân Quán Hán tự 殷觀 Tự Khổng Hưu Hán tự 孔休 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Kinh Châu, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Ân Thuần – Thông tin chi tiết nhân vật Ân Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ân Thuần Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ân Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ân Thuần Hán tự 殷纯 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Kinh Châu, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Âu Tinh – Thông tin chi tiết nhân vật Âu Tinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Âu Tinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Âu Tinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Âu Tinh Hán tự 區星 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán Trường Sa, Hồ Nam Vai trò Quân nổi dậy Thế lực … Xem thêm

Ba Chi – Thông tin chi tiết nhân vật Ba Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ba Chi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ba Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ba Chi Hán tự 巴祗 Tự Kính Tổ Hán tự 敬祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Châu, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm