Ba Túc – Thông tin chi tiết nhân vật Ba Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ba Túc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ba Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ba Túc Hán tự 巴肃 Tự Cung Tổ Hán tự 恭祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Diêm Sơn, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) – Thông tin chi tiết nhân vật Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Hán tự 婆趙 (趙氏貞) Tự – Hán tự – Sinh-Mất 225-248 Nguyên Quán Thanh … Xem thêm

Bàng Dục – Thông tin chi tiết nhân vật Bàng Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bàng Dục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bàng Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bàng Dục Hán tự 龐淯 Tự Tử Dị Hán tự 子異 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tửu Tuyền, Cam Túc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Bàng Đức – Thông tin chi tiết nhân vật Bàng Đức trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bàng Đức Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bàng Đức trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bàng Đức Hán tự 龐德 Tự Lệnh Minh Hán tự 令明 Sinh-Mất 170-219 Nguyên Quán Vũ Sơn, Cam Túc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Bàng Đức Công – Thông tin chi tiết nhân vật Bàng Đức Công trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Bàng Đức Công Sau đây là một số thông tin về nhân vật Bàng Đức Công trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Bàng Đức Công Hán tự 龐德公 Tự Thượng Trường Hán tự 尚长 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Học … Xem thêm

A Quý – Thông tin chi tiết nhân vật A Quý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về A Quý Sau đây là một số thông tin về nhân vật A Quý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên A Quý Hán tự 阿貴 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-214 Nguyên Quán Tần An, Cam Túc Vai trò Trưởng bộ lạc Thế lực … Xem thêm