Tam Quốc Vi Diệu
[Tam Quốc Vi Diệu - Tiêu Điểm Tướng] Điêu Thuyền

[Tam Quốc Vi Diệu - Tiêu Điểm Tướng] Điêu Thuyền

Tam Quốc Vi Diệu là một game Tam Quốc thì không thể nào thiếu được hình ảnh của 1 trong tứ đại danh mỹ nhân là Điêu Thuyền... Tướng Điêu Thuyền trong Tam Quốc Vi Diệu là tướng khống chế

Tam Quốc Vi Diệu - Quần Hùng Trục Lộc

Tam Quốc Vi Diệu - Quần Hùng Trục Lộc

Quần hùng tề tựu, tranh đoạt thiên hạ, kẻ nào có tiên cơ sẽ giành được nhiều tài nguyên. Quần Hùng Trục Lộc chính là nơi người chơi có tích lũy thêm các vật phẩm đó.