Tam Quốc Vi Diệu
[Tam Quốc Vi Diệu - Tiêu Điểm Tướng] Điêu Thuyền

[Tam Quốc Vi Diệu - Tiêu Điểm Tướng] Điêu Thuyền

Tam Quốc Vi Diệu là một game Tam Quốc thì không thể nào thiếu được hình ảnh của 1 trong tứ đại danh mỹ nhân là Điêu Thuyền... Tướng Điêu Thuyền trong Tam Quốc Vi Diệu là tướng khống chế