Chân hoàng hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Chân hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa là thời đại của anh hùng, của trùng trùng âm mưu quỷ kế cùng vó ngựa tung hoành, da ngựa bọc thây. Nhưng Tam Quốc không chỉ có nam nhân, mà thấp thoáng giữa bóng đao ánh kích là những đóa hoa diễm lệ càng tô điểm thêm sắc thái truyền kỳ cho thời đại rực lửa này. “Giang Nam hữu Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Phục tiếu”, chính là những đóa hoa như vậy.

Giang Nam Nhị Kiều là Đại Kiều và Tiểu Kiều, vợ của Tôn Sách và Chu Du; Hà Bắc Chân Phục chính là Văn Chiêu Chân Hoàng Hậu.

Khác với hai Kiều không rõ thân thế, vốn chỉ xuất hiện qua những lời đồn thổi xung quanh trận chiến Xích Bích, Chân thị là một nhân vật lịch sử có thật với nhiều ghi chép. Mỹ nhân Hà Bắc là chính thê của Nguỵ Văn đế Tào Phi, con dâu của Tào Tháo.

Tuy là chính thê nhưng sinh tiền bà chưa một ngày được làm Hoàng hậu. Cuộc đời bi kịch và cái chết bí ẩn của bà được hậu thế lưu truyền nhiều dị bản, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Giới thiệu về Chân hoàng hậu

Sau đây là một số thông tin về nhân vật Chân hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp.

Tên Chân hoàng hậu
Hán tự 懷皇后
Tự
Hán tự
Sinh-Mất ?-251
Nguyên Quán Trung Sơn, Hà Bắc
Vai trò Hậu phi
Thế lực Tào Ngụy
Cựu chủ

Xem thêm thông tin của hơn 1500 Nhân vật Tam Quốc.

Bối cảnh xuất thân, thân thế

Hoàng hậu Chân thị, người huyện Vô Cực quận Trung Sơn, là mẹ của Minh đế. Cha là Dật, làm Thượng Sái lệnh – hậu duệ của quan Thái bảo Chân Hàm thời nhà Hán, nhà nhiều đời làm quan ăn lộc hai nghìn thạch; mẹ là Trương thị người quận Thường Sơn. Hậu có ba anh trai và bốn chị gái, đều được chép tên, riêng Hậu thì không thấy chép tên thật là gì. Dân gian lưu truyền tên thật của bà là Chân Mật hoặc Chân Lạc. Lúc sinh thời thường gọi Chân phu nhân.

Thời trẻ của Chân hoàng hậu

Lúc nhỏ, có thầy tướng là Lưu Lương xem tướng của Hậu và nói:

“𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑞𝑢𝑦́ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 ℎ𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.”

Từ nhỏ bà đã nổi tiếng là người thông minh, hiền đức. Năm lên tám tuổi, ở ngoài nhà có kẻ đứng trên ngựa diễn trò, người nhà và các chị gái lên lầu ngắm xem, riêng bà không đi. Các chị lấy làm lạ mới hỏi, Hậu đáp rằng:

“Đ𝑜́ ℎ𝑎́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑥𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑜?”

Năm chín tuổi, bà thích viết chữ, nhìn chữ liền biết, nhiều lần dùng nghiên bút của các anh để học, bị các anh chê bai thì đáp rằng:

“𝑁𝑔ℎ𝑒 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ đ𝑎̀𝑛 𝑏𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑢̛𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑙𝑎̂́𝑦 đ𝑜́ đ𝑒̂̉ 𝑟𝑎̆𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐶ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛̃, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑎̂́𝑦”.

Năm hơn mười tuổi, bẩm mẹ rằng:

“𝑁𝑎𝑦 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎́𝑢, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘𝑒̉ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑜̣̂𝑖, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒𝑜 𝑛𝑔𝑜̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̣̂𝑖. 𝐿𝑎̣𝑖 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑎̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑒𝑚 𝑙𝑢́𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜̣ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑜́𝑚, đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̛̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑎̂𝑛 ℎ𝑢𝑒̣̂.”

Cả nhà khen hay, liền theo lời bà mà làm. Năm 14 tuổi, anh giữa là Nghiễm mất, bà đối với chị dâu rất cung kính, chăm sóc các con của Nghiễm. Mẹ bà đối đãi nghiêm khắc với chị dâu, Hậu can rằng:

“𝐴𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑜̛́𝑚, 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑑𝑎̂𝑢 𝑐𝑜̀𝑛 𝑖́𝑡 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡, 𝑛𝑔𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑜𝑛, 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑜́𝑖, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑜̂́𝑖 đ𝑎̃𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑢, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖.”

Mẹ cảm lời Hậu mà rơi lệ, liền sai Hậu và chị dâu cùng ở, ngủ nghỉ đứng ngồi cùng theo nhau, tình cảm càng thân thiết.

Cuộc đời của Chân hoàng hậu

Giữa những năm Kiến An (không rõ cụ thể năm nào), Hậu được gả cho con thứ của Viên Thiệu là Viên Hi. Khi đó, Viên Hi ra trấn thủ U Châu, Hậu ở lại Nghiệp Thành. Năm Kiến An thứ 9, Tào Tháo hạ Nghiệp Thành, bắt sống gia quyến Viên gia, Hậu trở thành Chính thê của Tào Phi. Sự kiện này làm dấy lên nhiều tin đồn và truyền thuyết về nhan sắc của bà. Trần Thọ trong Tam Quốc Chí không có ghi chép gì về nhan sắc của Chân thị, nhưng Bùi Tùng Chi có chú như sau:

Nguỵ lược chép:

𝐻𝑖 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑈 𝐶ℎ𝑎̂𝑢, 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔. 𝐾𝑖̣𝑝 𝑙𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑏𝑖̣ 𝑝ℎ𝑎́, 𝑣𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑛. 𝑉𝑎̆𝑛 đ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑎̣̂𝑢, 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑠𝑜̛̣, 𝑛𝑒́𝑝 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑣𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑜́𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑦. 𝑉𝑎̆𝑛 đ𝑒̂́ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: “𝐿𝑢̛𝑢 𝑝ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́? Đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑏𝑎̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑎̂̉𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑒̂𝑛!” 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑒̀𝑛 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑛𝑔𝑎̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛, 𝑉𝑎̆𝑛 Đ𝑒̂́ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑥𝑒𝑚, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑒̉ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑝ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎̀𝑚, 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑛𝑔𝑜̛̣𝑖 𝐻𝑎̣̂𝑢. 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑇𝑜̂̉ 𝑛𝑔ℎ𝑒 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑦́ 𝑎̂́𝑦, 𝑏𝑒̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜́𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦.

Thế ngữ chép:

𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑇𝑜̂̉ ℎ𝑎̣ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑉𝑎̆𝑛 đ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑏𝑎̀ 𝑡𝑜́𝑐 𝑥𝑜̃𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎̂́𝑚, đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑎̀ 𝐿𝑢̛𝑢 ℎ𝑎̣̂𝑢, 𝑉𝑎̆𝑛 đ𝑒̂́ ℎ𝑜̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎̂́𝑦, 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ đ𝑎́𝑝 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: “𝐿𝑎̀ 𝑣𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑖”. 𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑒́𝑛 𝑏𝑢́𝑖 𝑡𝑜́𝑐, 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜, 𝑣𝑒̉ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎, 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑏𝑎̉𝑜 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: “𝐶ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖!” 𝑅𝑜̂̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑎̣𝑝, 𝑠𝑢̉𝑛𝑔 𝑎́𝑖.

Gả cho Tào Phi được 8 tháng thì Hậu sinh ra đích tử là Tào Duệ – Tào Minh đế sau này. Bà còn sinh cho Tào Phi một con gái gọi là Đông Hương Công chúa.

Thân là Thế tử phi, lại sớm sinh quý tử, những tưởng ngày Tào Phi tức vị cũng là ngày nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm chủ trung cung. Nhưng tháng 6 năm 221, Đế bất ngờ ban chết cho bà. Tam quốc chí chép về sự kiện này như sau:

“𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜̂𝑖, 𝑆𝑜̛𝑛 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 (𝐻𝑎́𝑛 𝐻𝑖𝑒̂́𝑛 Đ𝑒̂́) 𝑑𝑎̂𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑁𝑔𝑢̣𝑦; 𝑄𝑢𝑎́𝑐ℎ 𝐻𝑎̣̂𝑢 (𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝑡𝑎̂̀𝑛), 𝐿𝑦́ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝐴̂𝑚 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̉𝑛𝑔 𝑎́𝑖, 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑦́, 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑜𝑎́𝑛. Đ𝑒̂́ 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑛, 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 (𝑡𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑚 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑆𝑜̛ 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 – 221), 𝑠𝑎𝑖 𝑠𝑢̛́ 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑡𝑎́𝑛𝑔 𝑜̛̉ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.”

𝑽𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒏 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒗𝒐̂́𝒏 𝒅𝒊̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̆𝒏𝒈, 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒄 đ𝒆̂́𝒏 𝒈𝒊𝒂̀. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒐𝒂̣𝒏, 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒎𝒖̛𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄. 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒂̉ 𝒗𝒂̀𝒐 𝑻𝒂̀𝒐 𝒑𝒉𝒖̉, 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆̂ 𝒄𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒚́, 𝒍𝒂̣𝒊 𝒓𝒂 đ𝒊 đ𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚. 𝑪𝒂́𝒊 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒓𝒐̂́𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒐́ 𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒖́𝒄 𝒈𝒊̀, 𝒙𝒊𝒏 𝒎𝒐̛̀𝒊 đ𝒐̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒌𝒊̀ 𝒔𝒂𝒖…

Mộ phần của Chân hoàng hậu

Đang cập nhật

Hình ảnh nhân vật Chân hoàng hậu

  • Chân hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  • Chân hoàng hậu trong văn hóa trung hoa
  • Chân hoàng hậu trong các tự game bối cảnh tam quốc
  • Chân hoàng hậu trong phim hoặc truyện tranh sau này

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin mà Tamquocvidieu.vn thu thập được về nhân vật Chân hoàng hậu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung.

Thông tin được tham khảo từ một số nguồn uy tín như wikipedia tiếng việt và wiki tiếng trung. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót do số lượng nhân vật trong tiểu thuyết này là rất nhiều.

Hy vọng những thông tin về nhân vật Chân hoàng hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa trên đây sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc. Đội ngũ biên tập viên của Tamquocvidieu.vn vẫn đang ngày đêm miệt mài có gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể về các nhân vật này để quý độc giả có thêm nhiều thông tin thú vị. Xin cám ơn!

Viết một bình luận