Chuyên mục
Bình Tam Quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa thiên mạt thi – Thơ cuối sách Tam Quốc diễn nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa thiên mạt thi là bài thơ kết thúc và tóm tắt tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung 羅貫中 và được chép ở cuối truyện này, có thể do chính ông sáng tác. 三國演義篇末詩 高祖提劍入咸陽, 炎炎紅日升扶桑。 光武龍興成大統, 金烏飛上天中央。 哀哉獻帝紹海宇, 紅輪西墜咸池旁! 何進無謀中貴亂, 涼州董卓居朝堂。 王允定計誅逆黨, 李倔郭汜興刀槍。 四方盜賊如蟻聚, 六合奸雄皆鷹揚: 孫堅孫策起江東, 袁紹袁朮興河梁。 劉焉父子據巴蜀, […]

Chuyên mục
Bình Tam Quốc

Lâm Giang Tiên – Bài thơ nổi tiếng nhất trong Tam Quốc

臨江仙 滾滾長江東逝水, 浪花淘盡英雄。 是非成敗轉頭空。 青山依舊在, 幾度夕陽紅。 白髮漁樵江渚上, 慣看秋月春風。 一壺濁酒喜相逢。 古今多少事, 都付笑談中。 Lâm giang tiên Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ, Lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại, Kỷ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiều giang chử thượng, Quán khan thu nguyệt […]