Tam Quốc Diễn Nghĩa thiên mạt thi – Thơ cuối sách Tam Quốc diễn nghĩa

Thơ tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa thiên mạt thi là bài thơ kết thúc và tóm tắt tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung 羅貫中 và được chép ở cuối truyện này, có thể do chính ông sáng tác. 三國演義篇末詩 高祖提劍入咸陽, 炎炎紅日升扶桑。 光武龍興成大統, 金烏飛上天中央。 哀哉獻帝紹海宇, 紅輪西墜咸池旁! 何進無謀中貴亂, 涼州董卓居朝堂。 王允定計誅逆黨, 李倔郭汜興刀槍。 四方盜賊如蟻聚, 六合奸雄皆鷹揚: 孫堅孫策起江東, 袁紹袁朮興河梁。 劉焉父子據巴蜀, … Xem thêm

Lâm Giang Tiên – Bài thơ nổi tiếng nhất trong Tam Quốc

Lâm Giang Tiên

臨江仙

滾滾長江東逝水,
浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空。
青山依舊在,
幾度夕陽紅。

白髮漁樵江渚上,
慣看秋月春風。
一壺濁酒喜相逢。
古今多少事,
都付笑談中。


Lâm giang tiên

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ,
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
Thanh sơn y cựu tại,
Kỷ độ tịch dương hồng.

Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự,
Đô phó tiếu đàm trung.


Dịch nghĩa

Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông,
Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng.
Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không.
Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa,
Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ.

Những người chài cá và tiều phu đầu bạc trên bến sông,
Đã quen nhìn trăng thu, gió xuân (ý nói từng trải).
Một vò rượu đục, vui mừng gặp nhau.
Xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua,
Đều mang vào trong những cuộc chuyện, tiếng cười.


Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cuồn cuộn về đông sông mãi chảy,
Cuốn trôi hết thảy anh hùng.
Đúng sai thành bại phút thành không.
Non xanh còn đứng đó,
Mấy độ bóng dương hồng.

Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
Một bầu rượu đục lúc tương phùng.
Cổ kim vô số chuyện,
Cười nói luận đàm ngông.


Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường Giang cuồn cuộn về đông,
Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi.
Đúng sai phải trái cũng rồi,
Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương.

Ngư tiều tóc bạc trên sông,
Quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng.
Gặp nhau rượu đục vui cùng,
Xưa nay bao chuyện, ung dung luận đàm.


Bản dịch của Hoàng Tâm

Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng trắng cuốn phăng mọi anh hùng
Đúng sai, thành bại, đều mây khói
Núi xanh lặng đón bóng dương hồng
Ngư tiều tóc bạc trên bến sông
Quen với trăng thu gió xuân nồng
Rượu đục tương phùng vui say bước
Cổ kim bao chuyện, tiếng cười trong


Bản dịch của Từ Nguyễn

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng!
Đúng – sai, thành – bại tan đâu cả
Trơ lại núi xanh với áng hồng…

Trên bến đôi ngư tiều bạc tóc
Quen ngắm trăng thu, đón gió xuân
Nhẩn nha kim, cổ cười thành tiếng
Vui bầu rượu đục nghĩa tương phùng.


Bản dịch của (Kaio)

Sông dài cuồn cuộc ra khơi,
Anh hùng: sóng dập, cát vùi thiên thu.
Dở hay, thành bại nào đâu?
Bể dâu chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ!
Non xanh còn đó trơ trơ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông,
Bên sông gió mát, trăng trong, kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa.
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả, say sưa quên đời.


Bản dịch của Tử Vi Lang @Mặc Hương

Cuồn cuộn sông dài tuôn biển đông,
Sóng xô cát dập anh hùng,
Tàn mơ thành bại cũng là không,
Non xanh trơ vẫn đó,
Lần lữa bóng chiều hồng.

Đôi bạn ngư tiều phơ tóc bạc,
Gặp nhau gió núi trăng sông,
Mở vò rượu đục chuyện thêm nồng,
Ngàn xưa nay kể lại,
Vang mấy tiếng cười ngông…


Bản dịch của Nam Long

Cuồn cuộn trường giang nước chảy đông,
Sóng xô cuốn hết anh hùng.
Thị phi, thành bại thoắt thành không,
Non xanh nguyên vẻ cũ,
Mấy độ bóng chiều hồng.

Bạc tóc ngư tiều trên bến nước,
Quen cùng gió mát trăng trong.
Rượu quê một nậm lúc tương phùng,
Cổ kim bao những chuyện,
Mặc cười nói cho xong.


Bản dịch của Phan Kế Bính

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được, thua, thành, bại, thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng.

Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong
Một bầu rượu vui vẻ tương phùng
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông.


Bản dịch của (Không rõ)

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh chiều tà
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui bạn cũ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng


Bản dịch của Tiêu Phong

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông,
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Tịch dương còn đó với non sông.
Ngư tiều tóc bạc trên bến bãi,
Đã quen gió mát bóng trăng lồng.
Tương phùng nâng chén lai rai luận,
Xưa nay bao chuyện, nói cười ngông.


Bản dịch của Thái Âm

Trường Giang cuồn cuộn về đông,
Bạc đầu ngọn sóng anh hùng cuốn trôi.
Thị phi thành bài đã rồi,
Non xanh còn đó mấy hồi tang thương.
Trời tây ngả bóng tà dương,
Ngư tiều tóc bạc vấn vương chẳng đành.
Đã quen gió mát trăng thanh,
Một bầu rượu đục cũng thành niềm vui.
Xưa nay bao chuyện trên đời,
Tương phùng tri kỷ nói cười say sưa…


Bản dịch của Trung Dung

Trường Giang cuồn cuộn đổ về đông,
Bao lớp sóng xô, bấy lớp anh hùng,
Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái,
Được-mất bại-thành bỗng chốc hóa hư không.

Biết mấy tịch dương đượm hồng sóng nước,
Bao kiếp ngư tiều bươn chải theo dòng,
Đắm mình với gió sông,
Chung chén rượu nồng thêm thỏa chí.
Dưới ánh trăng thu càng thắm thiết cuộc trùng phùng,
Chuyện xưa chuyện nay, bại-thành được-mất,
Trút hết nỗi niềm thư thái ung dung.


Bản dịch của Quang Việt

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Được, thua, thành, bại theo con nước
Cơ đồ thoắt cái cũng thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen rồi gió mát, trăng trong
Một bầu rượu nếp vui gặp gỡ
Mặc thị phi tan trong chén rượu nồng.


Bản dịch của Vũ Khánh

Trường Giang cuồn cuộn về đông,
Sóng vùi nước cuốn anh hùng còn đâu.
Được thua, phải trái cơ cầu,
Tà dương mấy độ vẫn màu non xưa.
Bạc đầu dăm bác tiều ngư,
Khi noi thu nguyệt, khi đùa xuân phong.
Một bầu vui vẻ tương phùng,
Xưa nay bao việc phó cùng chén suông.


Bản dịch của SGLT

Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
Vùi dập anh hùng, bọt sóng tung
Non xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Đúng sai thành bại hóa hư không.

Ngư tiều đầu bạc, trên bến sông
Thấy quen rồi thu nguyệt xuân phong
Xưa nay bao nhiêu việc
Cứ nói cười phó mặc
Một bầu rượu vui thú tương phùng.


Bản dịch của Mr.Q

Trường Giang cuồn cuộn sóng trôi đông
Trập trùng tung bọt cuốn anh hùng
Thị phi thành bại mờ hư ảnh
Non xanh nguyên vẻ vẫn ung dung
Mấy độ bóng chiều còn vương cảnh…

Tóc bạc ngư tiều nơi bến cũ,
Gió xuân quen hưởng ngắm trăng thu.
Một bầu rượu đục vui gặp gỡ,
Chẳng thiếu chuyện đàm tiếu phong lưu.


Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cuộn cuộn Trường Giang xuôi hướng biển,
Sóng tuôn cuốn hết anh hùng.
Thị phi thành bại thoắt thành không.
Non xanh như cũ đó,
Mấy độ tịch dương hồng.

Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
Một hồ rượu đục thoả tương phùng.
Nhân gian bao việc trước,
Cười nói chuyện bông lông.


Bản dịch của Huyền Lâm

Cuồn cuộn trường giang xuôi biển đông
Anh hùng sóng bạc cuốn theo dòng
Đúng sai, thành bại đều mây khói
Chỉ núi nghìn năm dưới nắng hồng

Bến nước ngư tiều sương tóc trắng
Quen cùng gió mát với trăng trong
Một bầu rượu đục khi tương hội
Bàn luận chuyện đời cười như không.


Bản dịch của Bùi Kỷ

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng dồn đãi hết anh hùng
Được thua, phải trái thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng
Bạn bạc đầu ngư tiều trên bãi
Mảng trăng thanh gió mát vui chơi
Gặp nhau hồ rượu đầy vơi
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc cuộc nói cười


Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường Giang cuộn chảy về đông
Sóng hoa vùi lấp anh hùng biết bao
Ngẫm suy sai đúng là đâu
Thành công thất bại quay đầu thành không
Núi xanh chẳng đổi đứng trông
Thái dương toả bóng chiều hồng bao phen
Tiều phu, ngư phủ bãi ven
Bạc đầu ngắm cảnh gió quen trăng ngần
Một vò rượu đục thêm phần
Mừng vui gặp mặt xa gần là đây
Ít nhiều việc dẫu xưa nay
Nói cười đều gửi chuyện này ý trong.


Bản dịch của Tri kỉ mộng khó tìm

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng tung cuốn hết bao anh hùng
Đúng sai thành bại bỗng hư không
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Mấy lần ánh tà hồng
Bạc đầu ngư tiều trên sông bãi
Đã quen trăng thu gió xuân
Một bầu rượu nhạt vui gặp gỡ
Xưa nay ít nhiều chuyện
Bỏ mặc tất cả vui nói cười


Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Cuồn cuộn Trường Giang xuôi biển lớn
Sóng xô vùi hết anh hùng
Đúng sai, thành bại tựa hư không
Non xanh nguyên vẹn đó
Mấy độ ánh chiều hồng

Bạc tóc ngư tiều trên bến nước
Đã quen gió thoảng trăng lồng
Một vò rượu đục khách tương phùng
Bao nhiêu câu chuyện cũ
Cười nói để vui chung


Bản dịch của Lâm giang tiên

Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
Bấy lớp sóng xô mấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu nhìn lại: Nhân – Tình – Thế thái
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hoá hư không.


Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Chỉ non sông kia còn vẹn cũ
Dù đã trải bao ánh chiều tà
cùng với thiên thu còn lưu mãi
Dù bao kiếp người đã phải qua

đầu bạc tiều phu cùng chài lưới
Hiểu rõ trăng mây hiểu đời trần
Mượn chén rượu ngon cùng đàm đạo
hết thảy chuyện đời cười giòn tan.


“Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Non xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi

Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui bạn cũ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng”
(Lâm giang tiên – Dương Thận)


Trường Giang cuồn cuồn chảy về đông
Bọt sóng quét sạch anh hùng
Đúng sai thành bại khoảnh đầu không
Núi xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh triều hồng

Ngư tiều tóc trắng bên bến sông
Đã quen nhìn gió mát trăng trong
Một vò rượu đục vui gặp gỡ
Xưa nay bao chuyện
Đều gửi vào nói cười.


CUỒN CUỘN SÔNG DÀI TUÔN BIỂN ĐÔNG
SÓNG XÔ CÁT DẬP ANH HÙNG
TÀN MƠ THÀNH BẠI CŨNG LÀ KHÔNG
NON XANH TRƠ VẪN ĐÓ
LẦN LỰA BÓNG CHIỀU HỒNG

ĐÔI BẠN NGƯ TIỀU PHƠ TÓC BẠC
GẶP NHAU GIÓ NÚI TRĂNG TRONG
NÂNG VÒ RƯỢU ĐỤC CHUYỆN THÊM NỒNG
NGÀN XƯA ĐEM KỂ LẠI
VANG MẤY TIẾNG CƯỜI NGÔNG.