Tam Quốc Vi Diệu
Triệu vân
Kỹ năng thức tỉnh:
Nhất Xung Thiên Lý: gây 1000% sát thương lên kẻ địch có sát thương phép cao nhất, đồng thòi đánh cắp 40% sát thương phép của mục tiêu.
Lập tức "Trảm Sát" mục tiêu nếu HP hiện tại của mục tiêu thấp hơn 20% HP hiện tại của Triệu Vân.
Xem thêm
Quan Vũ
Kỹ năng thức tỉnh:
Võ Thánh Nộ Trảm: Quan Vũ gây 1000% sát thương lên địch có võ lực cao nhất, đồng thời tăng sát thương bằng 13 lần chênh lệch.
Xem thêm
Điêu Thuyền
Kỹ năng thức tỉnh:
Lôi Động Thương Khung: gây 400% sát thương phép cho 2 kẻ địchhàng sau đồng mê hoặc kẻ địch là nam.
Xem thêm
Giả Hủ
Kỹ năng thức tỉnh:
Bát Quái Thiêu Hồn: gây 215% sát thương cho toàn bộ kẻ địch trong bát quái trận đồng thời thiêu đốt mục tiêu trong 5s.
Xem thêm
Lữ Bố
Kỹ năng thức tỉnh:
Tấn công mục tiêu 5 lần, gây 1200% sát thương.
Xem thêm
Trương Phi
Kỹ năng thức tỉnh:
Huyết Tinh Cuồng Bạo: Gây 1000% sát thương lên kẻ địch có thủ thấp nhất. Bên cạnh đó gia tăng 30% sta thương, xuyeem vật, tốc độ công và 65% hút máu.
Xem thêm